Tấm Thấm Hóa Chất

    Tấm thấm hoá chất (giấy thấm hóa chất) là sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm cho việc thấm hút lượng hoá chất tràn vãi mức nhỏ và vừa tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng hoá chất.

    Giá thị trường: Liên hệ