Phao Quây Hóa Chất

    Phao quây thấm hoá chất là sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm cho việc quây chặn, đồng thời thấm hút lượng hoá chất tràn vãi mức nhỏ và vừa tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng hoá chất.

    Giá thị trường: Liên hệ