Gối Thấm Hóa Chất

    Gối thấm hóa chất là sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm, được đặt dưới các vị trí có hóa chất rò rỉ để thấm hút, hoặc lau dụng cụ, máy móc hay thấm hút hóa chất tràn vãi quy mô nhỏ và vừa ở những nơi sử dụng, vận chuyển và lưu trữ hóa chất.

    Khả Năng Thấm Hút:

    20cm x 25cm: 90L/thùng

    40cm x 50cm: 144L/thùng

    Giá thị trường: Liên hệ