Dây An Toàn Trên Cao

    Dây đai an toàn từ lâu đã trở thành một thiết bị bảo hộ lao động tại nơi làm việc nhằm giúp người lao động ở trên cao cảm thấy an toàn hơn khi thực hiện công việc hiệu quả, đồng thời giúp họ giảm thiểu nguy hiểm trên cao. Những mẫu thiết kế dây an toàn, dây nịt toàn thân từ lâu có vai trò không thể thiếu đối với người lao động khi họ làm việc trên cao.

    Giá thị trường: Liên hệ